Velkommen til AKKS!

AKKS Norge er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for en bedre balanse i norsk musikkliv. Vårt formål er "å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet". AKKS´ hovedfokus er jenter , men vi backer alle som vil prøve seg innen musikk, enten det er bak piano, mikrofonen, gitaren eller miksepulten - uansett kjønn, alder, religion og hudfarge.
AKKS er for deg som engasjerer deg i likestilling, i likeverd, i musikk, i konsertarrangering, i frivillighet.

AKKS Landingside

Siste aktivitet

(334) 315-1049

Er bandet ditt medlem i AKKS kan dere søke Frifond-midler fra AKKS.  Dette forutsetter at bandet bestÃ¥r av 3 medlemmer eller flere, der minst 1/3 av medlemmene er under fylte 26 Ã¥r i 2018. Alle bandets medlemmer mÃ¥ være bosatt … 817-445-8286

27
Sep
2018

AKKS