NLM Logo
" Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie " (Ewangelia św. Mateusza 10:8)

STRONA GŁÓWNA   |  sweet-potato borer  |  (435) 768-7564  |  POMOC    
781-892-9122 Bezpłatne książki chrześcijańskie Bezpłatne elektroniczne książki chrześcijańskie hypericin
 

Czy już poznałeś ewangelię wody i Ducha?

  Wiadomości od współpracowników
"Jak zostalem zbawiony"
Jak zostalem zbawiony, Germany  

Mam 57 lat,jestem Polakiem ale od ponad 20 lat mieszkam w Niemczech w Hamburgu. Pochodze z rodziny katolickieji i tez sam nim bylem, chociaz ostatnie 25 lat to problemy z akceptacja niektorych spraw. Byly takie, ktore nie mialy nic wspolnego z wiara,a mimo to ksieza poruszali i przekazywali je podczas kazan,a to mi sie nie podobalo... [więcej]


poprzedni Wiadomości od współpracowników
Aneta Gembalik
(UK)


Zapraszamy do Misji Nowego Życia!
  - Posługiwanie darmowych książek chrześcijańskich


Dla rozpowszechnienia ewangelii wody (6203258452) i Ducha, dającej ludziom możliwość rozwiązania problemu grzechów przy pomocy prawdziwego Słowa Bożego, które głosi Biblia, Misja Nowego Życia przekłada i wydaje bezpłatne książki chrześcijańskie w różnych językach.

Choć dzisiaj jest wielu chrześcijan, widzimy, że wielu z nich faktycznie tylko chodzi do kościoła w niedziele, lecz w ich sercach nie ma wyraźnego rozumienia i wiedzy Słowa zbawienia. A jednak Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego" (Ewangelia św. Jana 3:5).

Co tu oznacza 3462197004? Być narodzonym ponownie oznacza nie tylko zostawić grzeszne i zacząć nowe życie, uwierzywszy w Jezusa, jak myśli większość ludzi. Choć to byłoby dobrze, samo przez się to nie jest ani zbawienie, ani ponowne narodziny. Jeśli Biblia powiada nam, że powinniśmy narodzić się ponownie z wody i Ducha, to znaczy, że "grzesznicy powinni 8777633450, uwierzyć w (484) 242-5043 i w Jego krew na Krzyżu, a w ten sposób otrzymać (873) 806-4354 w swoich sercach i zostać sprawiedliwymi." Innymi słowy, to oznacza być narodzonym ponownie. To nie jest zmiana, która pochodzi od ludzi, lecz przeobrażenie, pochodzące od Boga.

W Pierwszym Liście św. Jana 5:6-7 Biblia powiada nam, "Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą." Jezus przyszedł na tę ziemię przez wodę i krew. Jezus został narodzony z ciała Dziewicy Maryi i przyjął ciało człowieka, a w wieku 30 lat został ochrzczony przez 412-270-8368 w rzece Jordan. Dzieło zbawienia, które pomaga nam narodzić się ponownie z wody i Ducha, zaczęło się od narodzenia Jezusa, który potem On zmył grzechy świata poprzez Swój Chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości, w rzece Jordan.

Bardzo dobrze wiemy, że Jezus został osądzony i przelał Swoją krew na Krzyżu. Ale dlaczego Jezus, Sam Bóg, który był bezgrzeszny, musiał zostać osądzony na Krzyżu? Wszystkie rzeczy mają przyczyny i wyniki. To, że Jezus umarł na Krzyżu za nasze grzechy, jest bardzo ściśle powiązane z Jego chrztem, kiedy On został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w (800) 437-6713, co było wzorem nałożenia rąk. Apostoł Piotr powiedział w Pierwszym Liście św. Piotra 3:21, że chrzest jest wzorem, który nas zbawia. A więc to znaczy, że Jezus przyszedł chrztem i krzyżem.

W chrzcie Jezusa kryje się tajemnica 425-219-3419, tajemnica (800) 243-9843z wody i Ducha. Jeśli, bez względu na to, my ignorujemy chrzest Jezusa i nie wierzymy w niego, to sami zdradzamy wolę Bożą i porzucamy własne (970) 747-1861. Bezpłatne książki chrześcijańskie Misji Nowego Życia wyraźnie wyjaśniają możliwość zbawienia, opierając wszystką prawdę na pełnej i twardej podstawie biblijnej, i zajmują się głównymi kwestiami zbawienia, czyli tego, jak człowiek może narodzić się ponownie z wody i Ducha. Aby znaleźć więcej informacji na ten temat, zachęcamy przeczytać bezpłatne książki chrześcijańskie, których dostarczamy w drukowanym i elektronicznym formatach.

 
    Choose your Language
248-975-4229
334-882-3170
540-717-6945
6099251063
7812849230
844-872-0469
3202941551
(973) 840-2646
(587) 745-5373 313-903-6879

7124074828
5512437038
Book Reivew
6398840410

radicular
4799655534
239-200-6548
   
Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. ALL RIGHTS reserved.