Trygghet för fastighetsägare

SundaHus erbjuder ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval.

Fotograf: Marie Eriksson, Kommunikationsenheten Landstinget Dalarna

Några av våra kunder

Senaste nytt

  • Vi firar 150 000

    Idag firar vi på SundaHus! Anledningen till att vi firar är att vi har passerat fler än 150 000 artiklar i vårt system SundaHus Miljödata. Men egentligen firar vi för att vi nu kan hjälpa våra kunder och branschen ännu bättre i arbetet med ett digitalt obrutet flöde av miljöinformation från projektering till förvaltning.

  • (650) 407-0336

    Genom ett förtydligande från Tekniska rådet skärps kriterierna så att produkters kemiska innehåll måste vara känt för de som äger fastigheterna. Tidigare räckte det med att det kemiska innehållet var känt i systemen, t.ex. SundaHus Miljödata.

  • ​SundaHus ger stöd i arbetet med BREEAM-SE 2017

    BREEAM-SE 2017 har släppts och certifiering med BREEAM-SE har blivit ännu mer anpassat för svenska förhållanden. Ambitionsnivån på kraven för farliga ämnen har skruvats upp och nu inkluderas också el- och vvs-produkter. Även kraven på inomhusluft har justerats bl.a. utifrån TVOC och emissioner från produkter.

4124829091

Kommande evenemang

Läs mer om våra utbildningar